Usk

Meie usume, et Jeesus Kristus on Jumala Poeg ja inimkonna Päästja. Inimene võib isiklikult kristlaseks saada e. uuesti sündida, kui ta tunnistab palves oma patud ja võtab Kristuse vastu kui isikliku Päästja ja Issanda. Alanud usuelu väljendab Jeesuse Kristuse elu ja õpetuse järgmises, Piibli kui Jumala Sõna tundma õppimises, osaduses kaaskristlastega ja palvetes. Samuti usume me, et kogu Eestimaa hea käekäik sõltub sellest, kas me rahvas armastab Jumalat ja elab jumalakartlikult. Turvalisus ja heaolu ühiskonnas saab alguse rahust ja vabadusest inimeste südames.

Vaimulikud talitused

Me viime läbi vaimulikke talitusi, millest esimesed kaks, usuristimine ja leivamurdmine e püha õhtusöömaaeg, kuuluvad loomuliku osana meie koguduse juurde. Teiste talituste puhul pole liikmeksolek tingimuslik.

Usuristimine – on tõotus hoida puhast südametunnistust. See on sümboolne vana elu matmine ristimisvette selleks, et tõusta üles uuele elule Kristuses. Kristuse korraldusel ja varakristliku koguduse eeskujul ristime me vee alla kastmisega Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse.

Püha Õhtusöömaaeg – on seatud kõigile uuestisündinud ja usus ristitud koguduseliikmetele, kelle suhted Jumala ja kaasinimestega on korras. Leivamurdmise laud on kirikus kaetud iga kuu esimese pühapäeva hommikusel jumalateenistusel. Vanakesi ja haigeid on pastor meeleldi valmis külastama nende kodus.

Me õnnistame lapsi Jeesuse Kristuse eeskujul, usaldades nad Jumala varjavatesse ja juhtivatesse kätesse. Sellised pereteenistused on alati maikuu teisel pühapäeval (emadepäev) ja novembrikuu teisel pühapäeval (isadepäev). Vajadusel ka muul ajal.

Me kihlame ja laulatame eeldusel, et pruutpaar usub Jumalasse ja soovib elada kristlikku abielu. Pastor Margus Mäemetsal on perekonnaseisuametniku õigused, mis tähendab abielu seaduslikku registreerimist laulatuse käigus.

kihlus

Me vestleme ja palvetame inimestega, kes vajavad isiklikku hingehoidlikku nõustamist. Pastori kõnetund eelneval kokkuleppel.

Ma palvetame haigete eest nii kogudusega koos kui inimesega isiklikult.

Me matame kõiki lahkunuid Jumala Sõna ja palvega, sõltumata nende usulisest kuuluvusest.

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="none" title_style="default" count="5" columns="1"]